Imagini de la câteva din expunerile colecției VBTD: Vlad Basarab Țepeș – Dracula
(și cu scopul de a prezenta o divesitate de moduri – locuri de expunere)

Detali (exemple) a câtorva planșe A4 (pe care sunt fixate diferite “obiecte”: cărți poștale, timbre, monede, documente, poze relevante etc.).
Details (examples) of several A4 sheets (on which various “objects” are attached: postcards, stamps, coins, documents, relevant pictures, etc.).

Există explicații la nivelul obiectelor incluse, a corelațiilor dintre acestea. La nivelul fiecarei planșe și apoi a grupărilor de planșe (per teme). Și întreaga colecție are un set de teme (plan – cuprins).

There are explanations for the included objects, the correlations between them. At the level of each A4 sheet  and then the clusters of A4 sheets (per theme). And the entire collection has a set of themes (plan – contents).

Planul Colecției per secțiuni (panouri) * Collection Plan per sections (panels)
Timbre rare legate de persoane și locuri din subiectul planșei și o scrisoare foarte rară care a călătorit pe aceeași cale ca sultanul Mehmet și armata sa (de la București la Braila) * Rare stamps related to people and places (from the subject of the A4 sheet / section) and a very rare letter that traveled along the same path as Sultan Mehmet and his army (from Bucharest to Braila)
Românii au dat numele de Țepeș multor localități, străzi, piețe și alte repere sociale. Însă biserica (inițial), administrațiile locale (corupte), diferite administrații (de ocupație) - au dorit eliminarea reperului valoric (justițiar) reprezentat de Vlad Țepeș și au înlocuit în timp aceste denumiri * The Romanians gave the name Țepeș to many localities, streets, markets and other social landmarks. But the church (initially) then the local (corrupt) and different occupation administrations - wanted to remove the value mark (justice) represented by Vlad Ţepeş. So. in time slowly replaced these names
Papa Pius al II-lea ia inițiativa și se implică în susținerea unei noi cruciade antiotomane, construită pe propunerile și rezultatele lui Vlad Țepeș ... * Pope Pius II get invoved to support through a new antiotman crusade the initiative of Vlad Țepeș ...

Iată cum arată o expunere publică a colecției (de regulă pe o durată de 3-5 zile) într-un centru cultural * Here’s what a collection of public exposures (usually lasting 3-5 days) shows in a cultural center.

Expoziție la Palatul Șuțu (București / PMB) * Exhibition at the Șuțu Palace (Bucharest / PMB)
Expoziție la Palatul Șuțu (București / PMB) - Panouri a câte 16 planșe A4 * Exhibition at the Șuțu Palace (Bucharest / PMB) - Panels of 16 A4 sheets
Interviuri (culturale) legate de Colectia Vlad Basarab Țepeș - Dracula * Interviews (cultural) related to the Vlad Basarab Tepes - Dracula Collection
2009 > Expoziție la Palatul Șuțu (București / PMB) - Împreună cu mentorul meu pe clasa deschisă și inițiatorul acestei colecții: Teodor Melnic Ghiață * 2009 > Exhibition at the Șuțu Palace (Bucharest / PMB) - Together with my mentor on open class and initiator of this collection: Teodor Melnic Ghiață

Exemple de moduri de expunere a celor 1-7 panouri (interior / exterior) – fiecare a câte 16 planșe A4 *  Examples of exposure modes of the 1-7 panels (interior / exterior) – each of 16 A4 *

2010.09 > BalkanFila (Plovdiv) Colecția Vlad Basarab Țepeș analizată de experții internaționali (+clarificări) în vederea notării (s-a premiat cu arginit) * 2010.09> BalkanFila (Plovdiv) Vlad Basarab Ţepeş collection analyzed by international experts (+ clarifications) for notation (silver-awarded)
Expunerea colecției "Vlad Basarab Țepeș - Dracula" în holul unui hotel din București - Golden Tulip (Calea Victoriei) * Exhibition of the "Vlad Basarab Ţepeş - Dracula" collection in the hall of a hotel in Bucharest - Golden Tulip (Calea Victoriei)
Expunerea colecției "Vlad Basarab Țepeș - Dracula" (afară) la Mănăstirea Snagov (pe insulă) cu ocazia hramului (26.09) * Exhibition of "Vlad Basarab Ţepeş - Dracula" collection (outside) at the Snagov Monastery (on the island) on the occasion of the day of celebration (26.09)
Expunerea colecției "Vlad Basarab Țepeș - Dracula" (afară) la Mănăstirea Snagov (pe insulă) cu ocazia hramului (26.09) * Exhibition of "Vlad Basarab Ţepeş - Dracula" collection (outside) at the Snagov Monastery (on the island) on the occasion of the day of celebration (26.09)

Colecția este expusă permanent la Snagov, în cadrul Colecțiilor Muzeale Snagov * The Collection is exposed in Snagov as part of Snagov Museum Collection: